Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predávajúci:
  Obchodné meno: Martin Neupauer - NemaX
  Sídlo: Železničná 118
  Mesto: Veľká Lomnica
  PSČ: 059 52
  e-mail: info@zoozone.sk
  IČO: 41766725
  DIČ: 1075338022

  Kupujúci: