Reklamácie

Poznámka k reklamáciám, presné znenie reklamačných podmienok nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.


Tovar, ktorý ste si u nás zakúpili, sa stáva vašim vlastníctvom momentom úhrady plnej sumy objednávky. Skôr, ako je zaplatená cena za tovar, nie je možné tovar vracať ani reklamovať, pretože je stále našim vlastníctvom. Každý tovar, ktorý ste ešte nepoužili, nám môžete vrátiť do 14 dní aj bez udania dôvodu a po uplynutí tejto lehoty môžete tovar reklamovať – ak na ňom nájdete nejakú chybu. Na reklamácie sa samozrejme vzťahuje záručná doba, v rámci ktorej môžete reklamáciu podať.

Ak ste tovar ešte nepoužili, môžete nám ho po kúpe vrátiť do 14 dní. Netreba uviesť dôvod, stačí, aby bol tovar v originálnom a neporušenom! balení, potom stačí vyplniť online formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar nám poslať. Najlepšie je, keď ho pošlete doporučene a prvou triedou. Pozor, v žiadnom prípade nám nevracajte naspäť tovar na dobierku – takúto zásielku nemôžeme prevziať!

Ak sa na tovare vyskytne závada, potrebujete čo najskôr podať reklamáciu. Môžete na to použiť tento online formulár Reklamačný protokol. Ku každej reklamácii sa čo najskôr vyjadríme a spoločne nájdeme riešenie, ako závadu odstrániť.