Záruka

Poznámka k zárukám, presné znenie záručných podmienok nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach .


Ak nakupujete ako bežný spotrebiteľ, záruka na priemyselný tovar je 24 mesiacov. Ak nakupujete ako firma, záruka je jeden rok. Netýka sa to krmív, tam poskytujeme záruku minimálne na 21 dní odo dňa dodania krmiva. Ak je na originálnom obale krmiva uvedená doba minimálnej spotreby, na krmivo poskytujeme záruku na dobu minimálnej trvanlivosti, nie však viac ako na 6 mesiacov.